MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
67000 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 7 0 6 1 0 15
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 0 1 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 0 1 0 0
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1