MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
68000 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 29 8 0 21 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 0 0 3 0 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 0 2 0 0
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 2 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2 0 0 2 0 0
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 1 0 1 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 1 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 0 0 2 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 3 1 0 2 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0