MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6B000 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 65 13 43 8 1 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 0
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 0
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 0 1 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 0
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 1 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 3 1 1 0 1 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 1 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 0 1 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 1 0 0
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 1 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 11 0 8 0 3 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 0
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 0
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 6 0 6 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 3 2 0 0 1 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 0
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 5 0 4 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0