MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6D000 University of NY - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 5 2 1 2 0 10
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1