MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6E000 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 30 7 18 4 1 49
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 0 1 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 0 2 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 2 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 5
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 7
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 5 0 5 0 0 6
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 3 0 2 0 1 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 4
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1