MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6F000 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 14 2 10 1 1 46
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 10
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 0 1 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 3
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 6 0 6 0 0 8
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1