MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6J000 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 3 3 0 0 0 5
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0