MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6K000 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 9 6 0 3 0 16
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 2 0 2 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1