MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6M000 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 2 0 0 2 0 20
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 4
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 4
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1