MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6P000 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 20 5 14 1 0 44
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 4 0 4 0 0 19
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 0 1 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 1 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 2
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1