MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6Q000 Newton College - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 46 20 7 19 0 61
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 4 1 1 2 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 9
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 7
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 1 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 1 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 4 2 0 2 0 4
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 3 2 0 1 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 1 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 0 1 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 0 1 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 7
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 1 0 0 0 0
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 7
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 3 1 1 1 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 3 0 2 1 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 1
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0