MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6R000 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 22 11 4 7 0 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 0
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 2 0 0 1 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 1 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 3 1 1 1 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 3 0 1 2 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 1 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 1 0 0 0
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 5 5 0 0 0 3