MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6S000 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 14 5 4 5 0 8
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 0
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 1 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 1 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 0 1 0 0
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 0
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1