MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
6T000 BIBS - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 14 6 2 6 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 1 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 0