MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
71000 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 9 2 5 2 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0