MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
72000 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 108 52 38 16 2 101
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 0
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 0 2 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 1 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 3 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 1 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 4 1 1 1 1 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 6 4 2 0 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 0 1 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 4 1 0 1 2 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 6 3 3 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 2 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 0 0 1 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 0 1 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 14
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 0
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 6 3 1 2 0 18
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 6 4 0 2 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 2 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 1 0 1 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 3 1 1 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 6 4 1 0 1 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 9 5 4 0 0 7
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 4
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 11
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 7 0 7 0 0 9
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1