MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
73000 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 10 4 2 4 0 14
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 1 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 6
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 0 1 0 0
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 0