MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
75000 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 66 49 0 17 0 158
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 19
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 12
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 23
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 17
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 9
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 1 0 1 0 4
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 8
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 0
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 1 0 1 0 0
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 3 0 1 0 6
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 1 0 2 0 8
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 8
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 0 0 2 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 1 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 0 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 12
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 2 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 1 0 1 0 12
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 4
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 14
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 5 4 0 1 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 4
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 6 6 0 0 0 8
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 11
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 22
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 7 7 0 0 0 9
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1