MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
76000 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 58 36 0 22 0 247
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 18
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 17
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 19
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 2 0 1 0 63
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 1 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 12
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 0 1 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 2 0 0 2 0 0
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 10
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 3
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 1 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 1 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 1 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 1 0 1 0 5
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 7
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 0 1 0 11
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 0 1 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 2 0 1 0 6
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 5
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 11
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 2 0 0 0 6
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 0 1 0 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 8
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 7 7 0 0 0 9
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 22
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1