MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
77000 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 38 20 12 6 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 0
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 3 0 0 0 0
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 1 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 0
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2 0 1 1 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 1 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 1 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 0
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 1 0 0 0 0
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 3 2 0 1 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 0