MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
78000 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 6 1 1 4 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 1 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 0
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0