MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
79000 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 18 8 6 4 0 103
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 6 0 4 1 1 50
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 8
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 6
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 13
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 25
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 3 0 0 0 12
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 17
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 18
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 27
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 1 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 0 2 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 5