MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7B000 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 16 8 5 3 0 24
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 1 0 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 1 0 0 1 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 3 1 0 0 6
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0