MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7C000 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 76 15 49 7 5 54
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 0 0 1 1 5
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 4 0 4 0 0 11
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 2
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 17 6 7 1 3 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 10
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 1 1 0 11
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 4 2 1 1 0 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 4 0 2 1 1 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 0 2 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 15 3 7 0 5 7
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 4 1 2 0 1 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 7 0 5 1 1 11
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 0 0 0 3 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 5 0 5 0 0 3
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3