MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7D000 CEVRO - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 36 6 21 7 2 36
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 14
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 1 0 7
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 2 0 0 0
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 0 1 1 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 0
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 0 1 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 2 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 4
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 1 1 0 0 0
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 0 2 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 0 1 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 3 0 2 1 0 3
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 7 0 7 0 0 9
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2