MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7E000 Unicorn College - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 19 8 9 2 0 23
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 2 1 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 1 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 5
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 3
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0