MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7G000 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 56 3 48 3 2 35
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
14210 MU - Filozofická fakulta 4 0 1 0 3 3
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 1 2 0 1 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 1 0 0 5
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 3 0 1 1 1 0
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 1 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 6 0 4 1 1 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 1 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 0 2 0 0 0
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 4 1 3 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 1 2 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 0 4 0 1 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 3
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1