MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7J000 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 15 6 6 3 0 6
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 0 1 0
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 0
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 4 2 1 1 0 3
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 0 1 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 2 0 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0