MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7L000 AKCENT College - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 3 2 0 1 0 9
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2