MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7M000 ARCHIP - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 2 0 1 1 0 0
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0