MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7N000 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 13 1 10 1 1 27
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 1 1 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 1 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 5