MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
7P000 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 20 4 13 3 0 98
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 8
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 4
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 4
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 5
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 0 0 0 2 5
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 5
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 3 1 1 1 0 24
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 8
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 8
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 18
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 1 1 0 0 8
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1