MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2016:


uchazeči přijatí na:
11210 UK - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2017
00000 ostatní fakulty a VŠ 442 179 155 91 17 2897
11110 UK - 1. lékařská fakulta 7 0 3 2 2 125
11120 UK - 3. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 72
11130 UK - 2. lékařská fakulta 2 0 1 1 0 41
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 25
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 11
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 7
11220 UK - Právnická fakulta 28 2 16 10 0 280
11230 UK - Fakulta sociálních věd 81 26 28 12 15 529
11240 UK - Fakulta humanitních studií 4 0 1 3 0 402
11260 UK - Katolická teologická fakulta 10 5 1 2 2 32
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 2 1 1 0 0 11
11280 UK - Husitská teologická fakulta 10 8 0 2 0 44
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 15 4 6 4 1 102
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 4 1 1 2 0 31
11410 UK - Pedagogická fakulta 65 20 30 12 3 860
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 1 0 0 0 60
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 9
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 23 19 3 0 1 100
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 1 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 6
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 2 0 1 0 109
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 5 4 0 1 0 26
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 6 5 0 0 1 42
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 5
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 1 0 1 0 13
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 8
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 20
14210 MU - Filozofická fakulta 72 51 6 4 11 467
14220 MU - Právnická fakulta 6 2 1 2 1 75
14230 MU - Fakulta sociálních studií 19 10 3 3 3 249
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 3 0 0 0 10
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 1 0 0 6
14410 MU - Pedagogická fakulta 7 4 1 2 0 81
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 11
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 18
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 8 0 8 0 0 480
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 1 2 0 1 48
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 11
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 16
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 45
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 0
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU - Filozofická fakulta 5 5 0 0 0 82
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 10
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 7 3 0 0 4 108
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 2 0 0 1 25
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 9 8 0 0 1 41
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 17
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 13
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 2 0 0 12
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 1 1 0 0 12
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 0 2 0 10
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 6
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 12
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 3 0 3 0 0 11
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 4 1 2 0 1 7
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 1 1 0 0 8
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 1 0 20
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 7
22900 VŠCHT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 4 2 0 0 2 64
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 18 15 1 0 2 98
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 12
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 8 3 2 2 1 42
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 8
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 8
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 4
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 5 2 0 2 19
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 1 0 1 0 0 5
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 7 5 1 0 1 42
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 8
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 4
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 7
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 21
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 0 0 0 2 14
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 0 1 0 11
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 15 2 7 3 3 62
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 9 1 3 4 1 52
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 2 2 0 12
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 5 0 3 2 0 21
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 0 0 1 1 4
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 11 3 3 1 4 66
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 7 2 2 1 2 84
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 2 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 5 3 0 1 1 16
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 2 0 0 1 11
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 8
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 3 1 0 1 1 37
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 20
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 3 0 3 0 0 94
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 77
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 12
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 29
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 27
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 4
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 18
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 5 0 2 2 1 70
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 6
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 8