MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2016:


uchazeči přijatí na:
11230 UK - Fakulta sociálních věd
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2017
00000 ostatní fakulty a VŠ 562 170 247 133 12 2145
11110 UK - 1. lékařská fakulta 5 0 5 0 0 60
11120 UK - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 34
11130 UK - 2. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 21
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 3 1 0 0 2 17
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 6
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK - Filozofická fakulta 81 28 26 12 15 529
11220 UK - Právnická fakulta 104 9 63 28 4 534
11240 UK - Fakulta humanitních studií 14 0 8 6 0 310
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
11280 UK - Husitská teologická fakulta 1 0 0 0 1 8
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 18 6 5 5 2 65
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 13 6 2 3 2 53
11410 UK - Pedagogická fakulta 18 6 8 3 1 296
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 6 2 1 3 0 63
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 5
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 3 0 1 0 2 19
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 25
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 15
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 13
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 15
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 21
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 12
14210 MU - Filozofická fakulta 10 5 2 1 2 77
14220 MU - Právnická fakulta 16 4 4 2 6 168
14230 MU - Fakulta sociálních studií 97 46 28 2 21 331
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 7 6 1 0 0 15
14330 MU - Fakulta informatiky 2 0 0 0 2 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 5 3 0 1 1 21
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 10 5 1 0 4 73
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 5 0 5 0 0 124
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 31 13 6 0 12 139
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 6 2 0 0 4 13
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 13
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 0
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 17
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 47
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 29
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 6 4 1 0 1 35
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 8 4 0 2 2 17
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 6 2 1 2 1 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 11 1 6 1 3 14
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 6 2 2 1 1 16
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 0 2 0 1 11
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 2 1 0 0 5
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 0 1 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 9
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 6 3 1 0 2 13
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 6
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 0 0 1 12
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 5
22900 VŠCHT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 24 9 4 1 10 111
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 15 12 2 0 1 65
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 22
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 2 0 0 1 21
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 3 2 0 0 1 18
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 1 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 9
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 4 2 0 1 1 22
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 5 3 0 0 2 21
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 3 0 1 1 1 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 1 0 1 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 0 1 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 10
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 2
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 6
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 46
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 3 2 0 1 0 10
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 11 0 9 2 0 54
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 59 13 25 12 9 136
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 36 9 12 11 4 103
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 13 0 4 9 0 44
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 30 0 11 19 0 126
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 10 3 1 1 5 14
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 26 13 6 2 5 145
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 1 1 0 0 34
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 2 0 0 0 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 2 0 0 1 22
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 14
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 14
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 15
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 0
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 4 1 0 0 3 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 0 0 1 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 10
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 2 0 1 1 0 24
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 34
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 11
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 2
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 11
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 48
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 7 3 0 1 3 5
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 5
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 24