MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2016:


uchazeči přijatí na:
14310 MU - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2017
00000 ostatní fakulty a VŠ 717 224 412 65 16 1547
11110 UK - 1. lékařská fakulta 16 2 5 1 8 126
11120 UK - 3. lékařská fakulta 10 2 4 0 4 83
11130 UK - 2. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 74
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 6 1 0 0 5 49
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 5 1 3 0 1 107
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 16 3 6 1 6 46
11210 UK - Filozofická fakulta 3 0 3 0 0 10
11220 UK - Právnická fakulta 2 0 1 0 1 16
11230 UK - Fakulta sociálních věd 7 1 6 0 0 15
11240 UK - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 60 16 33 1 10 204
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 12 2 9 0 1 46
11410 UK - Pedagogická fakulta 3 1 2 0 0 17
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 5
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 0 2 0 0 9
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 3
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 8 1 4 1 2 38
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 10
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 68 10 48 2 8 501
14210 MU - Filozofická fakulta 79 25 21 13 20 138
14220 MU - Právnická fakulta 31 4 13 4 10 79
14230 MU - Fakulta sociálních studií 19 3 8 3 5 70
14330 MU - Fakulta informatiky 27 5 14 4 4 52
14410 MU - Pedagogická fakulta 91 39 26 6 20 162
14510 MU - Fakulta sportovních studií 11 2 6 2 1 61
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 39 8 16 3 12 81
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 7 0 3 0 4 186
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 1 1 0 0 41
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 5 0 5 0 0 29
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 1 2 0 1 17
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 160 72 43 3 42 359
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 33
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 5 0 5 0 0 18
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 7 1 5 0 1 61
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 14 2 6 0 6 68
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 26 5 15 3 3 95
17110 OU - Lékařská fakulta 2 0 1 1 0 83
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 11
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 6 1 4 1 0 53
17450 OU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 3 0 0 0 3
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 8 6 0 0 2 15
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 3
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 4
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 4
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4 1 1 1 1 12
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 15
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 7 1 2 0 4 31
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 8 1 4 0 3 75
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 6 1 1 0 4 21
22900 VŠCHT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 1 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 0
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 5 3 0 0 2 60
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 6
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 19 9 4 0 6 34
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 28 5 14 5 4 51
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 20 3 16 0 1 34
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 5 0 4 0 1 10
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 36 11 20 1 4 177
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 2 0 1 0 1 10
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 10 4 3 1 2 26
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 0 1 0 1 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 3
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 0 1 0 1 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 2 0 2 2 11
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 6
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 1 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 0 1 1 22
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 0 1 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 14 5 6 0 3 25
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 44 24 8 2 10 110
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 12 4 5 0 3 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 15 9 2 1 3 11
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 1 1 0 0 7
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 3 2 0 0 1 8
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 0
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0