MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2016:


uchazeči přijatí na:
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2017
00000 ostatní fakulty a VŠ 512 116 350 37 9 628
11110 UK - 1. lékařská fakulta 2 0 1 1 0 6
11120 UK - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11130 UK - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 3
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 7
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 0
11210 UK - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 0
11220 UK - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 4
11230 UK - Fakulta sociálních věd 3 1 0 1 1 1
11240 UK - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 0
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 2 0 1 0 1 1
11410 UK - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 0
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 8 0 7 0 1 33
14210 MU - Filozofická fakulta 7 4 2 0 1 15
14220 MU - Právnická fakulta 9 1 4 1 3 24
14230 MU - Fakulta sociálních studií 6 1 2 1 2 17
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 19 4 9 0 6 34
14330 MU - Fakulta informatiky 11 0 10 0 1 9
14410 MU - Pedagogická fakulta 16 5 6 1 4 40
14510 MU - Fakulta sportovních studií 3 0 2 1 0 21
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 16 5 7 0 4 36
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 6 0 4 0 2 11
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 7
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 7
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 25 6 7 0 12 9
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 8
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 2
17110 OU - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 7
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 0
17250 OU - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 1
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 1 0 0 0
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 0
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 82 12 61 6 3 170
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 8
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 0 1 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 4 0 2 0 2 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 2 0 0 1 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 9 4 1 0 4 36
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 1 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 1 0 0 2
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 0
22900 VŠCHT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 0
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 1 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 1 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 0
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 4
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 0 1 0 1 5
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 11 5 2 1 3 12
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 57 7 39 2 9 56
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 57 1 52 2 2 13
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 5 1 2 0 2 9
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 0 1 0 2 8
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 35 11 23 1 0 85
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 19 8 7 1 3 42
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 40 6 27 6 1 96
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 6 1 3 0 2 5
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 3 2 0 0 1 4
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 14 0 10 1 3 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 3 1 0 0 2 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 3
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 0 2 0 1 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 5
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 9 0 8 0 1 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 2 0 1 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 3
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 0 0 0 2 6
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 1 0 1 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 1 0 1 3
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 22 7 11 1 3 17
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 8 2 0 0 6 15
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 0 0 0 2 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 40 18 17 1 4 39
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 4 2 0 2 0 4
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 6 2 3 1 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 0
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 0
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 0
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 11 2 4 1 4 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 24 11 2 3 8 20
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0