MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2016:


uchazeči přijatí na:
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2017
00000 ostatní fakulty a VŠ 393 123 205 56 9 1178
11110 UK - 1. lékařská fakulta 10 0 7 1 2 150
11120 UK - 3. lékařská fakulta 6 2 3 0 1 112
11130 UK - 2. lékařská fakulta 4 0 3 1 0 63
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 6 0 4 1 1 39
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 23
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 5 0 4 0 1 21
11210 UK - Filozofická fakulta 7 2 2 1 2 84
11220 UK - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 30
11230 UK - Fakulta sociálních věd 2 1 1 0 0 34
11240 UK - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 34
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 50 10 28 3 9 183
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK - Pedagogická fakulta 21 4 7 8 2 118
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 12 0 7 3 2 91
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 5 1 3 0 1 13
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 19 11 3 1 4 45
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 6 1 0 0 5 21
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 3 1 0 0 19
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 4 1 3 0 0 4
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 13
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 4 0 2 0 2 11
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 0 1 0 1 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 3 2 0 0 1 6
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
14110 MU - Lékařská fakulta 3 1 2 0 0 27
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 17
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 9
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 13
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 1 1 22
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 8
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 0 2 0 13
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 16
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 7 0 6 1 0 95
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 20 3 13 1 3 74
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 5
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 0
17250 OU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU - Fakulta umění 1 0 0 1 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 3 0 1 1 1 26
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 7
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 6 2 2 0 2 20
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 7
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 5 4 1 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 0 0 1 8
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 9 0 7 1 1 39
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 0 1 1 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 6 3 1 0 2 15
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 1 1 0 0 8
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 29 13 7 1 8 47
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 0 1 0 6
22900 VŠCHT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 5 0 4 0 1 16
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 0 1 11
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 5 3 0 0 2 8
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 18
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 2 0 0 0 8
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 0 1 0 1 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 13 4 6 0 3 6
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 8
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 11 6 1 1 3 13
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 9
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 1 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 10
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 0
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 1 0 0 1 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 4 3 0 0 1 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 0
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 5
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 1 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 7
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 8
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 11
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 0 2 0 13
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 25 5 13 6 1 92
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 7 1 1 3 2 17
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 31 16 6 4 5 67
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 42 12 19 5 6 77
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 8 3 4 0 1 21
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 14
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 29 14 10 1 4 65
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 5
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 6 2 4 0 0 19
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 3 2 1 0 0 5
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 8
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 4 1 1 0 2 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 6
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 0
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 3 2 0 1 0 5
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2