MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2018:


uchazeči přijatí na:
11230 UK - Fakulta sociálních věd
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2019
00000 ostatní fakulty a VŠ 330 120 76 129 5 2060
11110 UK - 1. lékařská fakulta 2 2 0 0 0 49
11120 UK - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 24
11130 UK - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 18
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 11
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK - Filozofická fakulta 32 0 12 20 0 442
11220 UK - Právnická fakulta 55 7 21 27 0 493
11240 UK - Fakulta humanitních studií 13 0 2 11 0 368
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 6
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 13 6 3 0 4 82
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 11 5 3 3 0 41
11410 UK - Pedagogická fakulta 10 1 3 6 0 256
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 4 1 0 3 0 56
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 4 3 0 0 1 16
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 42
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 8
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 4
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 6
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 2 0 0 0 8
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
14210 MU - Filozofická fakulta 7 5 0 0 2 75
14220 MU - Právnická fakulta 15 9 3 1 2 129
14230 MU - Fakulta sociálních studií 40 28 3 4 5 316
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 0 2 9
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 4 0 0 0 46
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 8 7 0 0 1 60
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 159
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 13 6 3 0 4 114
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 2 1 0 1 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 18
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 0
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
17250 OU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 16
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 31
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 2 0 0 0 16
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 22
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 1 0 2
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 1 0 2 0 12
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 8
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 4 2 1 0 1 16
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 1 1 0 15
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 7
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 0 0 2 1 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 4 2 0 2 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 0 1 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 6 6 0 0 0 36
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 2 0 0 1 10
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 1 0 0 2 11
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 18 11 6 0 1 110
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 6 4 1 0 1 56
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 7
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 22
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 27
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 0 0 1 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 0 0 1 6
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 0
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 13
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 1 0 0 23
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 0 1 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 10
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fakulta materiálově technologická 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 8
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 9
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 49
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 9
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 5 0 2 3 0 50
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 30 12 3 14 1 138
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 12 4 3 5 0 128
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 0 4 0 69
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 13 0 2 11 0 81
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 4 3 0 1 0 13
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 11 6 1 2 2 133
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 6 4 0 0 2 54
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 12
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 0 3 0 47
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 12
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 15
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 0
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 4 2 1 1 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 1 0 0 0 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 5
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 37
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 1 0 0 1 0 32
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 0
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 8
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 11
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 6 4 0 1 1 9
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 31
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 12
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 5 3 0 1 1 13
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 9
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 11
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 12
7V900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1