MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2018:


uchazeči přijatí na:
11310 UK - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2019
00000 ostatní fakulty a VŠ 638 299 259 64 16 1667
11110 UK - 1. lékařská fakulta 60 4 24 5 27 424
11120 UK - 3. lékařská fakulta 25 2 15 1 7 323
11130 UK - 2. lékařská fakulta 27 2 20 0 5 255
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 3 0 3 0 0 164
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 10 0 4 2 4 114
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 28 11 13 3 1 66
11210 UK - Filozofická fakulta 14 0 11 3 0 121
11220 UK - Právnická fakulta 2 0 1 1 0 52
11230 UK - Fakulta sociálních věd 13 3 6 0 4 82
11240 UK - Fakulta humanitních studií 7 0 5 2 0 37
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 9 3 3 0 3 33
11410 UK - Pedagogická fakulta 25 2 15 4 4 172
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 10 1 5 1 3 100
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 1 0 0 1 11
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 3
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 44 35 2 0 7 77
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 13 10 3 0 0 29
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 1 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství 2 2 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 26 21 4 0 1 31
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 0 0 2 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 2 0 0 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 5 2 1 1 1 96
14210 MU - Filozofická fakulta 7 2 1 0 4 29
14220 MU - Právnická fakulta 2 2 0 0 0 8
14230 MU - Fakulta sociálních studií 3 1 1 0 1 29
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 54 32 4 3 15 191
14330 MU - Fakulta informatiky 2 2 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 26
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 7
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 0 0 0 2 9
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 33
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 22
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 30 16 6 0 8 93
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 6
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 3 1 2 0 0 56
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 14 4 6 0 4 38
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 12
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 17
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 0
17250 OU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 13
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 14
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 2 0 0 0 4
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 13 9 3 0 1 65
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 5 1 3 1 0 18
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 4 1 0 2 1 11
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 2 0 0 7
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 6 2 4 0 0 7
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 8 2 1 1 4 5
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 0 1 0 11
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 15 1 4 10 0 37
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 57 26 12 4 15 131
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 6 1 1 1 3 29
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 125 77 26 4 18 214
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 35 19 9 2 5 80
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 5 3 2 0 0 7
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 1 1 0 1 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 3 1 0 0 2 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 8 4 0 0 4 19
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 5
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 4 4 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 1 0 0 0 4
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 4
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 3 1 1 4 5
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 2 0 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 14 10 1 0 3 34
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 4
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 1 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 5
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 0
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 4 3 0 0 1 11
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 0
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 1 1 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fakulta materiálově technologická 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 8
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 0
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 0 1 1 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 6 1 2 2 1 20
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 6 2 4 0 0 10
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 17
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 3 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 2 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 9 4 3 2 0 33
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 68 39 11 4 14 167
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 22
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 6 0 4 2 0 101
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 8 6 2 0 0 21
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 6 1 2 0 3 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 0 3 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 3 0 1 2 0 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7V900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0