MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2018:


uchazeči přijatí na:
14230 MU - Fakulta sociálních studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2019
00000 ostatní fakulty a VŠ 499 139 285 62 13 2279
11110 UK - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 21
11120 UK - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
11130 UK - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 5
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 8
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK - Filozofická fakulta 16 0 14 2 0 207
11220 UK - Právnická fakulta 62 5 46 1 10 240
11230 UK - Fakulta sociálních věd 40 3 28 4 5 316
11240 UK - Fakulta humanitních studií 2 0 2 0 0 68
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 7
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 29
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK - Pedagogická fakulta 5 0 3 1 1 93
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 10
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 4
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 4 2 1 0 1 13
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 2 0 1 2 69
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 0 0 1 6
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 6 1 4 1 0 69
14210 MU - Filozofická fakulta 116 57 20 11 28 815
14220 MU - Právnická fakulta 140 13 79 16 32 458
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 22 10 3 2 7 80
14330 MU - Fakulta informatiky 5 1 2 0 2 20
14410 MU - Pedagogická fakulta 88 47 10 5 26 573
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 0 1 1 0 65
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 38 13 5 1 19 237
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 15
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 16 0 15 1 0 517
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 65 12 23 5 25 257
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 17
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 5 1 0 0 4 36
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 145
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 15
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 6
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 8
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 1
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 15
17200 OU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 11
17250 OU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 112
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 12
17450 OU - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 31
17500 OU - Fakulta umění 1 0 1 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 40
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 0 1 0 1 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 4 1 1 0 2 17
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 9
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 8
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 1 0 1 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 1 0 0 0 5
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 5
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 34 7 8 1 18 52
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 18
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 5
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 6
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 0 0 0 2 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 0 0 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 0
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 0
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 0 1 0 1 23
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 0 1 0 1 25
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 19
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 11
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 7
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 7
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 7
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 9 0 3 2 4 69
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fakulta materiálově technologická 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 22
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 5
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 21
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 2 0 2 0 0 85
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 4
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 52
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 15
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 12 1 4 2 5 33
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 5 3 1 0 1 11
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 8
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 3 0 0 8
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 2 0 0 1 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 11
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 8
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 7
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 8
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 8 4 2 0 2 73
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 1 0 0 1 7
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 16 8 1 5 2 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 2 0 0 0 13
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 16
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 1 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 12
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 10
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 4
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 2 0 0 1 1 28
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 14
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 5
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 3
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 2 0 0 0 2 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7V900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0