MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2018:


uchazeči přijatí na:
14410 MU - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2019
00000 ostatní fakulty a VŠ 903 220 560 102 21 3331
11110 UK - 1. lékařská fakulta 2 1 1 0 0 36
11120 UK - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 21
11130 UK - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 12
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 16
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 19
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 5 2 2 0 1 9
11210 UK - Filozofická fakulta 3 0 1 2 0 79
11220 UK - Právnická fakulta 7 0 5 0 2 67
11230 UK - Fakulta sociálních věd 4 0 4 0 0 46
11240 UK - Fakulta humanitních studií 4 0 2 2 0 26
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
11280 UK - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 26
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 1 0 0 7
11410 UK - Pedagogická fakulta 35 2 24 9 0 314
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 21
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 1 2 0 0 11
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 12
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 7
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 23 9 4 4 6 178
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 5 1 3 0 1 17
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
14110 MU - Lékařská fakulta 25 4 13 2 6 270
14210 MU - Filozofická fakulta 267 109 98 17 43 934
14220 MU - Právnická fakulta 97 12 66 7 12 325
14230 MU - Fakulta sociálních studií 88 10 47 5 26 573
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 100 30 36 3 31 201
14330 MU - Fakulta informatiky 19 3 9 1 6 22
14510 MU - Fakulta sportovních studií 22 1 16 3 2 143
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 60 19 16 0 25 254
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 52
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 1 0 0 52
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 19 0 17 2 0 312
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 21 1 11 0 9 121
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 3 1 1 0 1 17
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 27 8 11 1 7 78
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 87 0 69 18 0 987
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 2 0 0 39
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 21
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 16
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 0 2 0 0 22
17110 OU - Lékařská fakulta 1 1 0 0 0 32
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 7
17250 OU - Filozofická fakulta 3 0 2 0 1 103
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 22
17450 OU - Pedagogická fakulta 9 0 9 0 0 233
17500 OU - Fakulta umění 1 0 1 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 14 5 7 1 1 185
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 0 1 0 1 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 17
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 22
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 0 0 1 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 8
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 1 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 4
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 4 0 0 0 4 14
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 2 1 1 0 0 11
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 5 2 0 0 3 37
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 4
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 6 2 2 1 1 4
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 6 1 3 0 2 28
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 0 1 8
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 0 0 1 1 20
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 9 2 3 0 4 42
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 0 1 1 1 12
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 4 0 3 1 0 18
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 3 0 3 0 0 4
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 9 0 4 1 4 24
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 2 0 1 1 0 13
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 1 0 0 0 1 27
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 19 5 7 3 4 94
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 2 0 1 0 1 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 3
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fakulta materiálově technologická 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 17
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 13
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 0 2 0 0 22
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 2 0 2 0 0 47
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 18 5 6 3 4 210
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 4 1 2 1 0 15
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 3 0 0 10
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 2 0 0 6
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 0 1 0 1 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 18
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 2 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 38 13 13 2 10 89
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 23 12 9 0 2 16
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 11 3 5 1 2 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 9 4 3 0 2 48
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 7 2 1 3 1 22
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 9 4 1 0 4 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 19
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 12
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 2 0 2 0 0 45
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 7 4 2 0 1 26
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 4 1 1 2 0 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 5
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 4
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 2
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7V900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1