MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2018:


uchazeči přijatí na:
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2019
00000 ostatní fakulty a VŠ 355 122 189 33 11 852
11110 UK - 1. lékařská fakulta 4 0 1 0 3 28
11120 UK - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 14
11130 UK - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 11 0 9 2 0 50
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 4
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 0 1 1 0 4
11210 UK - Filozofická fakulta 4 0 4 0 0 44
11220 UK - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 15
11230 UK - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 22
11240 UK - Fakulta humanitních studií 2 0 0 2 0 17
11260 UK - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 1
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 8 0 4 0 4 19
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK - Pedagogická fakulta 46 4 32 6 4 197
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 1 1 0 0 40
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 5 2 2 0 1 14
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 8 3 2 0 3 17
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 0 1 0 1 3
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 3 1 0 0 2 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 9 3 3 0 3 8
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 55 21 19 2 13 179
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 0 3 0 0 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 1 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 4 2 0 2 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 35 19 9 1 6 60
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 13 6 4 0 3 6
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 1 0 1 1 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 4
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 5
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 5 0 2 0 3 37
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 7
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 0
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 4 0 3 1 0 11
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 20
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 0
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 6
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 0
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 0
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 0
17450 OU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 2
17500 OU - Fakulta umění 0 0 0 0 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 12 3 5 0 4 46
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 2
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 5
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 1 1 0 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 5 2 1 0 2 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 1 0 1 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 3 1 2 0 0 8
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 3 1 0 2 0 3
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 31 12 12 3 4 58
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 16 7 7 1 1 61
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 53 23 17 3 10 120
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 25
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 27 17 7 2 1 103
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 18 8 7 1 2 4
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 11 2 6 0 3 6
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 0
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 0
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 6
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 0
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 0
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 0
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 0
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fakulta materiálově technologická 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 1 1 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 9 3 6 0 0 17
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 10 5 3 0 2 22
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 2 0 0 9
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 6
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 0
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 5
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 7
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 7 2 2 0 3 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 7
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 7
7V900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0