MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2018:


uchazeči přijatí na:
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2019
00000 ostatní fakulty a VŠ 633 87 476 51 19 1134
11110 UK - 1. lékařská fakulta 21 2 15 4 0 148
11120 UK - 3. lékařská fakulta 8 0 6 0 2 81
11130 UK - 2. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 48
11140 UK - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 0 2 0 37
11150 UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové 2 0 1 0 1 24
11160 UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 8 0 5 0 3 12
11210 UK - Filozofická fakulta 14 0 13 1 0 89
11220 UK - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 34
11230 UK - Fakulta sociálních věd 6 0 4 0 2 54
11240 UK - Fakulta humanitních studií 19 0 16 3 0 59
11260 UK - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11270 UK - Evangelická teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
11280 UK - Husitská teologická fakulta 1 0 1 0 0 6
11310 UK - Přírodovědecká fakulta 68 11 39 4 14 167
11320 UK - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK - Pedagogická fakulta 24 0 23 1 0 116
11510 UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu 11 1 9 1 0 98
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 7 2 4 0 1 17
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 3 2 0 0 1 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 24 3 18 0 3 30
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 12 1 6 0 5 16
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 12 1 6 1 4 20
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 3 0 3 0 0 4
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství 2 0 2 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 5 2 2 1 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 7 1 1 1 4 11
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 4 0 2 0 2 11
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 0 1 0 1 5
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 5 1 2 0 2 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
14210 MU - Filozofická fakulta 3 0 0 1 2 13
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 9
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 8
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 7 1 3 1 2 9
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 18
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 1 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 6
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 18
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 6
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 2 1 0 1 9
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 9 0 9 0 0 83
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 48 10 26 2 10 87
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 4
17110 OU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17200 OU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17310 OU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
17500 OU - Fakulta umění 1 0 1 0 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 9 1 4 1 3 14
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 0 0 1 6
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 5 0 5 0 0 24
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 0 1 1 0 0
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 1 5 0 0 5
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 4
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 1 1 1 0 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 5 1 3 0 1 10
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 11 0 9 1 1 32
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 5 0 3 0 2 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 7 1 2 0 4 20
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 3 0 2 0 1 6
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 27 9 13 1 4 50
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 0 0 1 1 5
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 2 0 2 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 5 1 2 0 2 16
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 5 0 4 0 1 12
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 4 0 1 2 1 8
23410 ZČU v Plzni - Fakulta designu a umění L. Sutnara 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 10 3 5 0 2 22
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 1 0 0 4
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 0 0 0 2 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 6 1 3 2 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 5 1 2 1 1 3
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 4
24530 TU v Liberci - Fakulta zdravotnických studií 3 1 1 0 1 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 3 0 1 1 1 10
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 8 3 2 0 3 7
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 5 0 2 0 3 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 4 0 1 1 2 10
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 0 0 1 0
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 0
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fakulta materiálově technologická 0 0 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 3
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 3
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 2 0 0 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 9 0 9 0 0 16
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 8
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 6 0 5 1 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 67 8 45 2 12 104
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 7 0 5 2 0 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 15 0 14 1 0 70
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 19 0 16 3 0 104
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 20 2 17 0 1 28
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 6 1 3 0 2 17
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 44 17 17 0 10 5
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 0 2 0 0 8
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 19 4 11 1 3 10
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 4 1 1 1 1 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 12
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 0 0 2 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 2 0 0 3 0
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 8 0 7 1 0 10
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 5 1 4 0 0 3
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 5 1 2 0 2 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 3 0 0 3 0 2
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 2
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 4 1 2 0 1 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7S900 VŠ podnikání a práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 0
7T900 VŠ kreativní komunikace - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
7U900 VŠFS, a.s. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 4
7V900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1