MŠMT

oddělení analytické


preference přijatých občanů ČR ve výběru vysoké školy v roce 2021


11 Univerzita Karlova
12 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
13 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
14 Masarykova univerzita
15 Univerzita Palackého v Olomouci
16 Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno
17 Ostravská univerzita
18 Univerzita Hradec Králové
19 Slezská univerzita v Opavě
21 České vysoké učení technické v Praze
22 VŠ chemicko-technologická v Praze
23 Západočeská univerzita v Plzni
24 Technická univerzita v Liberci
25 Univerzita Pardubice
26 Vysoké učení technické v Brně
27 VŠ báňská -TU Ostrava
28 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
31 Vysoká škola ekonomická v Praze
41 Česká zemědělská univerzita v Praze
43 Mendelova univerzita
51 Akademie múzických umění v Praze
52 Akademie výtvarných umění v Praze
53 Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze
54 Janáčkova akademie múzic. umění v Brně
55 Vysoká škola polytechnická Jihlava
56 VŠ technická a ekonomická
61 AMBIS vysoká škola, a.s.
63 Vysoká škola hotelová v Praze 8
6D University of New York in Prague
6F VŠ mezinárodních a veřejných vztahů
6K VŠ evropských a regionálních studií
6N 6N Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
6P VŠ TV a sportu Palestra
6Q Vysoká škola NEWTON, a.s.
6R Vysoká škola logistiky
6S Vysoká škola zdravotnická
72 Vysoká škola obchodní v Praze
73 AKADEMIE STING
75 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
76 Univerzita Jana Amose Komenského
78 Anglo-americká vysoká škola
79 Pražská VŠ psychosociálních studií
7B Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
7C Moravská vysoká škola Olomouc
7D CEVRO institut, o.p.s.
7E Unicorn Vysoká škola s.r.o.
7G VŠ obchodní a hotelová
7J Vysoká škola PRIGO, z.ú.
7L Prague City Vysoká Škola s.r.o.
7M Archip s.r.o.
7N VŠ aplikované psychologie , s.r.o.
7P ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.
7R ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
7S VŠ podnikání a práva, a.s.
7T VŠ kreativní komunikace
7U Vysoká škola finanční a správní, a.s.
7V Vysoká škola ekonomie a managementu