MŠMT

Přehled provizorních kódů studijních programů

Vzhledem k poměrně dlouhému intervalu mezi akreditací studijního programu a přidělením kódu, jsou do té doby přidělovány studijním programům provizorní kódy pro potřeby předávání dat přijímacího řízení.Tyto kódy lze použít pouze při předávání dat přijímacího řízení. Pokud studijní program dosud nemá přidělen řádný kód, prosím o zaslání dokumentu o jeho akreditaci. Na základě tohoto dokumentu obratem přidělím kód provizorní.

Přehled provizorních kódů studijních programů:
rid název vysoké školy/akulty provizorní kód nazev řádný kód
11000 Univerzita Karlova
11410 Pedagogická fakulta B1141XXX0001 Speciální pedagogika B0111A190012
15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15120 Fakulta zdravotnických věd B1512XXX0001 Porodní asistence B0913A360003
15260 Cyrilometodějská teologická fakulta B1526XXX0001 Mezinárodní sociální a humanitární práce B0923A240005
16000 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
16270 Fakulta veterinární hygieny a ekologie M1627XXX0001 Veterinární hygiena a ekologie M0841A340003
17000 Ostravská univerzita
17110 Fakulta sociálních studií B1711XXX0001 Ochrana a podpora zdraví B1029P360001
21000 České vysoké učení technické v Praze
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství B2146XXX0001 Biomedical Technology B0914A360003
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství B2146XXX0002 Biomedicínská technika B0914A360004
25000 Univerzita Pardubice
25310 Fakulta chemicko-technologická B2531XXX0001 Hodnocení a analýza potravin B0531A130024
25310 Fakulta chemicko-technologická B2531XXX0002 Chemie B0531A130025
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera B2551XXX0001 Technika, technologie a řízení letecké dopravy B0716P040001
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera B2551XXX0002 Technologie a management v dopravě B1041A040002
25530 Fakulta elektrotechniky a informatiky B2553XXX0001 Informační technologie B0688A140009
27000 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky B2724XXX0001 Biomedicínské asistivní technologie B0714A060018
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky B2724XXX0002 Biomedicínské asistivní technologie B0714A060019
27350 Fakulta hornicko-geologická B2735XXX0001 Ekonomika surovin B0724A290003
27510 Ekonomická fakulta B2751XXX0001 Informatika v ekonomice B0311A050015
28000 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
28120 Fakulta managementu a ekonomiky B2812XXX0001 Účetnictví a daně B0411P050002
28120 Fakulta managementu a ekonomiky B2812XXX0002 Finance a finanční technologie B0412P050001
28130 Fakulta multimediálních komunikací B2813XXX0001 Teorie a praxe animované tvorby B0211P310004
28130 Fakulta multimediálních komunikací B2813XXX0002 Teorie a praxe audiovizuální tvorby B0211P310005
28140 Fakulta aplikované informatiky B2814XXX0001 Softwarové inženýrství B0613A140020
28140 Fakulta aplikované informatiky B2814XXX0002 Bezpečnostní technologie, systémy a management B1032A020001
28140 Fakulta aplikované informatiky B2814XXX0003 Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci B0714A150006
28140 Fakulta aplikované informatiky B2814XXX0004 Informační technologie v administrativě B0688A140008
28150 Fakulta humanitních studií B2815XXX0001 Anglický jazyk pro manažerskou praxi B0231P090005
28150 Fakulta humanitních studií B2815XXX0002 Německý jazyk pro manažerskou praxi B0231P090006
28150 Fakulta humanitních studií M2815XXX0001 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M0113A300009
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení B2816XXX0001 Ochrana obyvatelstva B1032A020002
31000 Vysoká škola ekonomická v Praze
31120 Fakulta mezinárodních vztahů B3112XXX0001 International and Diplomatic Studies B0312A050006
31120 Fakulta mezinárodních vztahů B3112XXX0002 Mezinárodní studia a diplomacie B0312A050007
31120 Fakulta mezinárodních vztahů B3112XXX0003 Manažer obchodu  
31140 Fakulta informatiky a statistiky B3114XXX0001 Matematické metody v ekonomii  
31140 Fakulta informatiky a statistiky B3114XXX0002 Informační média a služby  
31140 Fakulta informatiky a statistiky B3114XXX0003 Multimédia v ekonomické praxi  
41000 Česká zemědělská univerzita v Praze
41210 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů B4121XXX0001 Chov zájmových zvířat B0811A370014
43000 Mendelova univerzita v Brně
43110 Provozně ekonomická fakulta B4311XXX0001 Ekonomika a management B0413A050034
43110 Provozně ekonomická fakulta B4311XXX0002 Economics and Management B0413A050029
56900 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích B5690XXX0001 Řízení lidských zdrojů B0413P050024
56900 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích B5690XXX0002 Podniková ekonomika B0413P050020
6P900 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o. B6P90XXX0001 Výživové poradenství a sportovní diagnostika B1014A280012
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. B6S90XXX0001 Všeobecné ošetřovatelství B0913P360021
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. B6S90XXX0002 Zdravotnické záchranářství B0913P360028
7B900 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo B7B90XXX0001 Účetnictví a finanční řízení podniku B0411P050001
7S900 Vysoká škola podnikání a práva, a.s. B7S90XXX0001 Podnikání a management B0413P050021
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s. B7U90XXX0001 Kriminalistika a forenzní disciplíny B1032A020005
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s. B7U90XXX0002 Bezpečnostně právní studia B1032A020004