MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2019
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2019, sledované období je od 1.11.2018 do 31.10.2019

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (48 z 211447 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ2114471830989812791750107331774857657272730
10000všechny veřejné VŠ201016173927912228500698998701616948165888
11000Univerzita Karlova3825530827201911735811730904287038253
111101. lékařská fakulta456734983711283811971097689682
111203. lékařská fakulta2821230026052111484468312309
111302. lékařská fakulta2121165019611522370345274273
11140Lékařská fakulta v Plzni2091150717111206287286287286
11150Lékařská fakulta v Hradci Králové2020150017051249437405296293
11160Farmaceutická fakulta v Hradci Králové655577609538452432325323
11210Filozofická fakulta53193695371127301609127311521126
11220Právnická fakulta2432243224322432656656595595
11230Fakulta sociálních věd33342974253122231200927808781
11240Fakulta humanitních studií1530135015211344774773773772
11260Katolická teologická fakulta16611115210787858684
11270Evangelická teologická fakulta113881118873736565
11280Husitská teologická fakulta195195183183152144135132
11310Přírodovědecká fakulta268922212022166015261144815809
11320Matematicko-fyzikální fakulta921787849722477435369366
11410Pedagogická fakulta49274010388831381333124612361212
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2354193218721577616496486475
12000Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích66915874482843043900315126792544
12110Zdravotně sociální fakulta130411471036910761659503503
12210Filozofická fakulta424322370286244222142140
12220Zemědělská fakulta513513439439386337289288
12260Teologická fakulta397311368289270253200199
12310Přírodovědecká fakulta501496442438363324180180
12410Pedagogická fakulta25092042197216011102958677673
12510Ekonomická fakulta930930770770686575631543
12520Fakulta rybářství a ochrany vod11311310910988845757
13000Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.56585008440640233602312826282598
13410Filozofická fakulta352239312222216200179178
13420Fakulta strojního inženýrství387387344344289274251249
13430Pedagogická fakulta20381679157813511114967762756
13440Přírodovědecká fakulta695636629581513486363361
13450Fakulta zdravotnických studií769677624550426370321316
13510Fakulta sociálně ekonomická932932855855690634481481
13520Fakulta životního prostředí320320317317272270201201
13530Fakulta umění a designu16513816513882827070
14000Masarykova univerzita2953025516172251499111407819062796038
14110Lékařská fakulta5053376434722594854710525502
14210Filozofická fakulta50534447398835212763232615051470
14220Právnická fakulta26352381242621871028951732717
14230Fakulta sociálních studií3355277026622137970785485481
14310Přírodovědecká fakulta238422221797167613511149657642
14330Fakulta informatiky857793796736525495314313
14410Pedagogická fakulta58375442445741052444202513011276
14510Fakulta sportovních studií151710971315934438411293293
14560Ekonomicko-správní fakulta28392600217619861034837467463
15000Univerzita Palackého v Olomouci191681617012740110147054609950795007
15110Lékařská fakulta2048168916321311361307232222
15120Fakulta zdravotnických věd139711671081879392330250250
15210Filozofická fakulta50644146398232121224122212241222
15220Právnická fakulta1660156214961405637576336330
15260Cyrilometodějská teologická fakulta486359449332310292233233
15310Přírodovědecká fakulta27502508215520302298190211021092
15410Pedagogická fakulta45393639329426101336131913361319
15510Fakulta tělesné kultury12241100953843496423366365
16000Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno167612571232927715584478478
16170Fakulta veterinárního lékařství582422579421127127109109
16270Fakulta veter. hygieny a ekologie658537550456394347224224
16370Farmaceutická fakulta436298435297194194145145
17000Ostravská univerzita91388002636656322731254125112473
17110Lékařská fakulta2077175317081431450437410404
17200Fakulta sociálních studií421370409359188188186186
17250Filozofická fakulta1996175015601366744604574568
17310Přírodovědecká fakulta11561099999958512510512510
17450Pedagogická fakulta3168278624312121755751752748
17500Fakulta umění32024425019782827777
18000Univerzita Hradec Králové58874519439935262689234819541925
18440Pedagogická fakulta315823752437188911141003827819
18450Fakulta informatiky a managementu135310321184927734674567559
18460Filozofická fakulta723582651527456418332331
18470Přírodovědecká fakulta653530570474385347228226
19000Slezská univerzita v Opavě30212568271223682081201118071789
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta942800865754746702489485
19510Fakulta veřejných politik v Opavě977834907782555552555552
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné945777848713658651641639
19900Celoškolská pracoviště157157154154122122122122
21000České vysoké učení technické v Praze82917389651959604942444639633918
21110Fakulta stavební126811241066951787674587586
21220Fakulta strojní899755878735504504504504
21230Fakulta elektrotechnická1612142612171070799700631627
21240Fakulta informačních technologií1396139613921392752750645645
21260Fakulta dopravní603578542529450421306306
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská347342347342274274236236
21450Fakulta architektury564535500472384368297297
21460Fakulta biomedicínského inženýrství1095764918669532486433422
21900Celoškolská pracoviště507469503466460458324322
22000VŠ chemicko-technologická v Praze221222121606160616781267711708
22310Fakulta chemické technologie767767684684603541232231
22320Fakulta technologie ochrany prostředí1361361251251161065555
22330Fakulta potrav. a biochem. technologie949949833833673610269269
22340Fakulta chemicko-inženýrská360360313313286250155155
23000Západočeská univerzita v Plzni102519032717665055846488738223794
23210Fakulta strojní682653637611510487428427
23220Fakulta elektrotechnická672480468329309309301301
23310Fakulta zdravotnických studií1224998952782556467314314
23320Fakulta právnická1208114711161061795750407401
23330Fakulta filozofická11941194978978831734571570
23410Fakulta designu a umění L. Sutnara494477494477184184154154
23420Fakulta pedagogická20361508165512411047916648648
23510Fakulta ekonomická1799170313121246775774639639
23520Fakulta aplikovaných věd942872592574839543360360
24000Technická univerzita v Liberci45954213324930133216252221122091
24210Fakulta strojní429369428368368367322322
24220Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií258224248215166164142142
24310Ekonomická fakulta729561565438494392325324
24410Fakulta textilní463461261260268245179179
24510Fakulta přír.-human. a pedagogická227321801507146015961108917908
24520Fakulta umění a architektury115901058737372929
24530Fakulta zdravotnických studií328328301301287270198197
25000Univerzita Pardubice56505048449140823973334624472441
25110Fakulta restaurování3126312614141414
25210Fakulta filozofická945733769603503444306306
25310Fakulta chemicko-technologická1034728879649728649420420
25410Fakulta ekonomicko-správní16451645129412941252978694692
25510Dopravní fakulta Jana Pernera866866752752657599496496
25520Fakulta zdravotnických studií679600599532515469303303
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky450450402402304278214214
26000Vysoké učení technické v Brně87218185681764545937491246054119
26110Fakulta stavební12911168115910531077992685682
26210Fakulta strojního inženýrství171617161531153111411013912912
26220Fak. elektrotechniky a komunikač. tech.17251631148214181237118111541135
26230Fakulta informačních technologií13051236869800883447883447
26310Fakulta chemická686651626597482444271271
26410Fakulta architektury2402402402401201206464
26420Fakulta výtvarných umění26625426425457575252
26510Fakulta podnikatelská1436123312671078909798558556
26900Celoškolská pracoviště5656565631312626
27000VŠ báňská -TU Ostrava47014595409640173421316228862855
27120Fakulta stavební461461433433346334277276
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství363309341295263261214214
27230Fakulta strojní740740668668524507451449
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky10001000889889675631553553
27350Hornicko-geologická fakulta382381368367337330285285
27360Fak. metalurgie a materiál. inženýrství445445423423384367320317
27510Ekonomická fakulta1280122912411194872849774774
27900Celoškolská pracoviště3030282820191212
28000Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně75287299608759204224364031973169
28110Fakulta technologická13711371123412341032935769768
28120Fakulta managementu a ekonomiky1351135111491149664543528525
28130Fakulta multimediálních komunikací11379081098883224224224224
28140Fakulta aplikované informatiky907907776776605546493492
28150Fakulta humanitních studií18901890159115911024864697695
28160Fakulta logistiky a krizového řízení872872807807675629486485
31000Vysoká škola ekonomická v Praze63975237488741832984272026022545
31110Fakulta financí a účetnictví877681868672466458442434
31120Fakulta mezinárodních vztahů12079331194925644640545542
31130Fakulta podnikohospodářská1647127816021244671663537534
31140Fakulta informatiky a statistiky1534125114311189553551553551
31150Národohospodářská fakulta848848810810413407410404
31160Fakulta managementu v Jindř. Hradci284246282245237236115115
41000Česká zemědělská univerzita v Praze113799797884578168308694956515472
41110Provozně ekonomická fakulta34162732278822142689218516181610
41210Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.36163272288326643051255515331520
41310Technická fakulta1042748805625699591696590
41320Fakulta lesnická a dřevařská1196108010831001666663666663
41330Fakulta životního prostředí1568149814371388860856858854
41340Fakulta tropického zemědělství242242236236161160130129
41900Celoškolská pracoviště299225290219182177150150
43000Mendelova univerzita53355001399237534409343623132271
43110Provozně ekonomická fakulta165414511361118413991151677674
43210Agronomická fakulta14501450117711771154982597593
43310Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií612505479402414332201195
43410Lesnická a dřevařská fakulta931920738734889719495488
43510Zahradnická fakulta522519416413433358244241
43900Celoškolská pracoviště a rektorát1661561591491201189999
51000Akademie múzických umění v Praze1354120311371028226222214213
51110Hudební a taneční fakulta26822625422087868281
51210Divadelní fakulta67657454647082807777
51310Filmová a televizní fakulta41040338137457565555
52000Akademie výtvarných umění v Praze32930523521438383737
53000Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze51345351345354544848
54000Janáčkova akademie múzic. umění v Brně557444477383136132114114
54510Hudební fakulta15212014811663625555
54530Divadelní fakulta40532433327073705959
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava24362030221119311955188114021399
56000VŠTE v Českých Budějovicích17431743168116811742168012391232
60000všechny soukromé VŠ104319171953586718333805470917041
61000VŠRR-Bankovní institut-AMBIS21522152214321431612161215141514
63000Vysoká škola hotelová v Praze 8299202289201202201153153
6D000University of New York in Prague3730333030303030
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů105401044040403737
6J000Academia Rerum Civilium4131413131313131
6K000VŠ evropských a regionálních studií255182255182182182182182
6N000Filmová akademie v Písku4747474746464343
6P000VŠ TV a sportu Palestra270217269217217217147147
6Q000Newton College11851185117711771184117610721068
6R000Vysoká škola logistiky7472747271717171
6S000Vysoká škola zdravotnická204204201201204201200197
72000Vysoká škola obchodní v Praze512512484484419415374371
73000AKADEMIE STING9797949464645959
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.728571683549562541397396
76000Univerzita Jana Amose Komenského877604877604604604604604
78000Anglo-americká vysoká škola3737373737373535
79000Pražská VŠ psychosociálních studií17112417112475755555
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo123821238282827878
7C000Moravská vysoká škola Olomouc1181181181181041047575
7D000CEVRO institut, o.p.s.212206208203175173142140
7E000Unicorn College s.r.o.262186250182182178168164
7G000VŠ obchodní a hotelová8749864949493636
7J000Vysoká škola PRIGO, z.ú.157106155106106106106106
7L000AKCENT College s.r.o.3232323227272020
7M000Archip s.r.o.66664422
7N000VŠ aplikované psychologie , s.r.o.1651651651651651658383
7P000ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.466466440440466440287285
7R000ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.7537713537353735
7S000VŠ podnikání a práva, a.s.429429417417427416317317
7T000VŠ kreativní komunikace224224215215171168126126
7U000Vysoká škola finanční a správní, a.s.695469678469469469354354
7V000Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.289289270270289270256238

Zpět na hlavní stránku