MŠMT


oddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

14.10.2021 Omlouváme se za problémy s kódy studijních programů chybějícími v kontrolním seznamu studijních programů. To platí jak pro kódy dosud nepřidělené, tak i pro kódy sice přidělené, ale nezveřejněné. Informace o nových kódech jsou z kapacitních důvodů zveřejňovány se značným zpožděním. K další aktualizaci seznamu studijních programů by mělo dojít v týdnu od 18. 10. do 22. 10.

20.4.2021 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

1.4.2021 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Prosím, data zasílejte na e-mailovou adresu jan.hraba@msmt.cz. Vzhledem k nastalým okolnostem je k datům zaslaným standardní cestou obtížný přístup.

14.12.2020 Byly doplněny seznamy středních škol.

4.12.2020 Byl ukončen podzimní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete ve výstupech.

2.11.2020 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Prosím, data zasílejte na e-mailovou adresu jan.hraba@msmt.cz. Vzhledem k nastalým okolnostem je k datům zaslaným standardní cestou obtížný přístup.

19.5.2020 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

1.4.2020 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Prosím, data zasílejte na e-mailovou adresu jan.hraba@msmt.cz. Vzhledem k nastalým okolnostem je k datům zaslaným standardní cestou obtížný přístup.

17.2.2020 Názvy a adresní údaje v seznamech středních škol byly aktualizovány.

3.12.2019 Byly doplněny seznamy středních škol. Názvy a adresní údaje pro roky 2019 a 2020 jsou z poloviny loňského roku, časem budou aktualizovány.

2.12.2019 Byl ukončen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete na adrese výstupy.

1.11.2019 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

26.4.2019 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

19.4.2019 Omlouvám se, ale z technických příčin jsem musel přerušit sběr sběr a hlavně zpracování dat jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Data můžete nadále posílat, ale zpracována budou, teprve až to bude možné.

1.4.2019 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

21.11.2018 Byl ukončen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete na adrese výstupy.

1.11.2018 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

10.5.2018 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.


Své připomínky, náměty a dotazy adresujte na jan.hraba@msmt.cz

Zpět na hlavní stránku