MŠMT


oddělení statistických výstupů

Obsah

23.4.2024 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

14.12.2023 Byl ukončen podzimní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete ve výstupech.

19.4.2023 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

5.12.2022 Byl ukončen podzimní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete ve výstupech.

1.11.2022 Byl aktualizován seznam akceptovatelných kódů studijních programů o 54 nových studijních programů.

1.11.2022 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Protože správce RTegistru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dosud nedodal informace o kódech studijních programů přidělených v letošním roce, v případě potřeby použijte provizorní kód studijního programu a zašlete informace o těchto studijních programech.

21.4.2022 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

1.4.2022 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

3.12.2021 Byl ukončen podzimní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete ve výstupech.

1.11.2021 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

26.10.2021 Byly doplněny zbývající chybějící kódy studijních programů. Pokud přesto ještě nějaké kódy chybějí, dejte prosím vědět na kontaktní adresu.

22.10.2021 Byly doplněny chybějící kódy studijních programů. Ne všechny, další doplnění je slíbeno na pondělí 25. 10. 2021.

19.10.2021 V souladu s číselníkem obcí používaným v SIMS byl nahrazen odkaz na číselník aazj odkazem na číselník aaob . Statutární města jsou v tomto číselníku brána jako jeden celek. Jinak jsou číselníky shodné.

14.10.2021 Omlouváme se za problémy s kódy studijních programů chybějícími v kontrolním seznamu studijních programů. To platí jak pro kódy dosud nepřidělené, tak i pro kódy sice přidělené, ale nezveřejněné. Informace o nových kódech jsou z kapacitních důvodů zveřejňovány se značným zpožděním. K další aktualizaci seznamu studijních programů by mělo dojít v týdnu od 18. 10. do 22. 10.

20.4.2021 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

1.4.2021 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Prosím, data zasílejte na e-mailovou adresu jan.hraba@msmt.cz. Vzhledem k nastalým okolnostem je k datům zaslaným standardní cestou obtížný přístup.

14.12.2020 Byly doplněny seznamy středních škol.

4.12.2020 Byl ukončen podzimní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete ve výstupech.

2.11.2020 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Prosím, data zasílejte na e-mailovou adresu jan.hraba@msmt.cz. Vzhledem k nastalým okolnostem je k datům zaslaným standardní cestou obtížný přístup.

19.5.2020 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

1.4.2020 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Prosím, data zasílejte na e-mailovou adresu jan.hraba@msmt.cz. Vzhledem k nastalým okolnostem je k datům zaslaným standardní cestou obtížný přístup.

17.2.2020 Názvy a adresní údaje v seznamech středních škol byly aktualizovány.

3.12.2019 Byly doplněny seznamy středních škol. Názvy a adresní údaje pro roky 2019 a 2020 jsou z poloviny loňského roku, časem budou aktualizovány.

2.12.2019 Byl ukončen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete na adrese výstupy.

1.11.2019 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

26.4.2019 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

19.4.2019 Omlouvám se, ale z technických příčin jsem musel přerušit sběr sběr a hlavně zpracování dat jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Data můžete nadále posílat, ale zpracována budou, teprve až to bude možné.

1.4.2019 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

21.11.2018 Byl ukončen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete na adrese výstupy.

1.11.2018 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

10.5.2018 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.


Své připomínky, náměty a dotazy adresujte na jan.hraba@msmt.cz

Zpět na hlavní stránku