MŠMT


oddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

26.4.2019 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.

19.4.2019 Omlouvám se, ale z technických příčin jsem musel přerušit sběr sběr a hlavně zpracování dat jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Data můžete nadále posílat, ale zpracována budou, teprve až to bude možné.

1.4.2019 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

21.11.2018 Byl ukončen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete na adrese výstupy.

1.11.2018 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

10.5.2018 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.


Své připomínky, náměty a dotazy adresujte na jan.hraba@msmt.cz

Zpět na hlavní stránku