MŠMT


oddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

1.4.2019 Byl zahájen sběr jarní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

21.11.2018 Byl ukončen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy najdete na adrese výstupy.

1.11.2018 Byl zahájen sběr podzimní části úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ.

10.5.2018 Byl ukončen jarní sběr dat úlohy V 6-99 Uchazeč o přijímacím řízení ke studiu na VŠ. Základní přehledy o násobnostech podaných přihlášek najdete ve výstupech.


Své připomínky, náměty a dotazy adresujte na jan.hraba@msmt.cz

Zpět na hlavní stránku