MŠMT


oddělení statistických výstupů

Obsah soubory pro kontrolu předávaných dat
regpro.dbf registr vykazujících jednotek VŠ (v balíku s kontrolním nebo pořizovacím programem)
izobrmat.dbf Soubor IZO středních škol spolu s obory a roky maturit od roku 1996 (v balíku s kontrolním nebo pořizovacím programem)
adresy středních škol najdete níže nebo ve vyhledávači, ale jen aktuální stav
akvo studijní obor
mcpp odkud se uchazeč hlásí
aast státy
aaob obce
aaap aprobace učitelských oborů
mcpr výsledek přijímacího řízení
mczr výsledek zápisu do studia
pasp typ studia
pafs forma studia
 
V letech 2004 až 2008 došlo ke změnám v číselníku území sestaveného dle NUTS. Bohužel tyto změny nebyly provedeny změnou v číselníku, ale založením nového číselníku aniž by byl zrušen starý číselník. Tak se stalo, že nadále byl používán starý číselník s již neplatnými kódy. Ke konci roku 2016 byla provedena oprava tohoto číselníku v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Nové kódy byly aplikovány i před rok 2004. Případné územní změny se dotýkaly obcí, kde se nenacházely žádné vzdělávací instituce. Územní příslušnost studentů a absolventů je určována z informace o okresu, takže ani zde by se změna nemohla projevit.
seznamy středních škol, které poskytovaly úplné střední vzdělání od roku 1999
 
číselník obcí a PSČ, který obsahuje vazbu mezi obcí, okresem, krajem a poštou. Kromě kontrolní vazby mezi obcí a PSČ by tento číselník mohl být použitelný vyhledávání kódu obce v elektronické přihlášce.

 

Oficiální číselníky:

číselníky MŠMT všechny číselníky používané v MŠMT


Zpět na hlavní stránku