MŠMT


oddělení statistických výstupů

Obsah soubory obsahující názvy a adresy středních škol, které poskytovaly úplné střední vzdělání v letech 1999 až 2023
99_24dbf.zip soubory v dbf formátu
99_24txt.zip soubory v txt formátu, oddělovač "|", CP 1250
Čtyřčíslí v názvu souboru určuje rok maturity, pro který je tento soubor platný.
Neúměrně dlouhé názvy škol v letech 2015 a 2016 byly zkráceny na použitelné.
 
Struktura datového souboru:
RED_IZO identifikátor ředitelství střední školy - uvádí se od roku 2011
Od roku 2011 je na maturitním vysvědčení pouze RED IZO. Na ročníkovém vysvědčení je ale pouze IZO. Proto je možno od roku 2011 používat k identifikaci jak IZO tak RED IZO.
IZO identifikátor střední školy
ZAR_PLN název střední školy (Od r.2006 název právnické osoby provozující střední školu.)
ZAR_ZKR zkrácený název střední školy (Od r.2006 název právnické osoby provozující střední školu.)
MISTO místo sídla střední školy
ULICE ulice sídla střední školy
CP číslo popisné
PSC poštovní směrovací číslo
VUSC území
OBOR kód studijního oboru na střední škole
OBOR_NAZ název studijního oboru
PLN_NAZ plný název studijního oboru

Tento seznam byl vytvořen na základě výkazů středních škol zaslaných od roku 1999. Protože školní rok se nekryje s kalendářním rokem a škola mohla kdykoli během roku měnit svůj název i adresu, nemusí údaj z těchto seznamů odpovídat údajům uvedeným na maturitním vysvědčení.

Soubory roku 2023 obsahují seznam škol, které mohou poskytovat úplné střední vzdělání v roce 2023.

V roce 2005 došlo k velkým změnám v identifikátorech středních škol (IZO). I z tohoto důvodu je možné, že se identifikátor střední školy uvedený uchazečem nebude shodovat s údajem uvedeným v tomto seznamu. Mělo by však jít o poměrně malý počet případů.

Poznámka k názvům škol: Název střední školy je často odlišný od názvu právnické osoby provozující tuto střední školu. Například právnická osoba s názvem Obchodní akademie se sídlem Praha 2, Vinohradská 38 provozuje střední školu s názvem Střední škola se sídlem tamtéž. Pro účel snadnějšího vyhledávání jsme v souborech po roce 2005 nahradili název střední školy názvem právnické osoby provozující danou střední školu.

Od roku 2009 jsou do seznamu přidány i vyšší odborné školy.


Zpět na hlavní stránku