MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2022
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2021, sledované období je od 1.11.2021 do 31.10.2022

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (52 z 231356 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ22977519690310074893791103421761387615372713
10000všechny veřejné VŠ219030187517942118734194514684826854365492
11000Univerzita Karlova4093332644218281846911287896989568530
111101. lékařská fakulta4792361439452981849767776766
111203. lékařská fakulta2692216224501958448434335333
111302. lékařská fakulta2112159719711510365350291290
11140Lékařská fakulta v Plzni2212190918061534363332338331
11150Lékařská fakulta v Hradci Králové1693122414371013398365266260
11160Farmaceutická fakulta v Hradci Králové766721711669396380338337
11210Filozofická fakulta59694365412831521386105010491036
11220Právnická fakulta2285211022852110633633580580
11230Fakulta sociálních věd36623118285824271208946831800
11240Fakulta humanitních studií1679139016711382729727707706
11260Katolická teologická fakulta1271001249876747474
11270Evangelická teologická fakulta1421291371261121099494
11280Husitská teologická fakulta647593586550397383320320
11310Přírodovědecká fakulta26502178194216001036733729726
11320Matematicko-fyzikální fakulta119710021083909669599498495
11410Pedagogická fakulta58904449451234261477120512031179
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2418198318661538745582527517
12000Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích74266506524546924827370025842556
12110Zdravotně sociální fakulta12651134958846902708455455
12210Filozofická fakulta868688721575530442268265
12220Zemědělská fakulta725725613613725613398398
12260Teologická fakulta666537596490431403277275
12310Přírodovědecká fakulta585570484473390323185185
12410Pedagogická fakulta2194172917761397797676525519
12510Ekonomická fakulta960960800800952794409408
12520Fakulta rybářství a ochrany vod163163149149100946767
13000Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.61045339458840903625305526322592
13410Filozofická fakulta629495530439391353254251
13420Fakulta strojního inženýrství311311264264246215188186
13430Pedagogická fakulta2017165515931306961833702696
13440Přírodovědecká fakulta838806745725658609484482
13450Fakulta zdravotnických studií1004855812686521441362361
13510Fakulta sociálně ekonomická907907746746630555464461
13520Fakulta životního prostředí214164192155152147123122
13530Fakulta umění a designu18414618414666665555
14000Masarykova univerzita332612832618975163379456735067886481
14110Lékařská fakulta6096441640602918751658617595
14160Farmaceutická fakulta376262375262154154133133
14210Filozofická fakulta57445089460041051980172413181300
14220Právnická fakulta25622322236221411009969773770
14230Fakulta sociálních studií3621299128712316785651503495
14310Přírodovědecká fakulta24792337190417971128981771756
14330Fakulta informatiky11361028983885391358305304
14410Pedagogická fakulta68746254505745541975171613981371
14510Fakulta sportovních studií167111301389910500483453448
14560Ekonomicko-správní fakulta2702249719781818783667517512
15000Univerzita Palackého v Olomouci220181763414338117656505534749604879
15110Lékařská fakulta2277191417981477407348243232
15120Fakulta zdravotnických věd1990172215521307452373293292
15210Filozofická fakulta51333885403929961528116211701159
15220Právnická fakulta1668157115091412705648386384
15260Cyrilometodějská teologická fakulta986784908732396389375375
15310Přírodovědecká fakulta28461699219413411315106110521042
15410Pedagogická fakulta57044844401333301319107610821074
15510Fakulta tělesné kultury141412151088914383366359357
16000Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno166614631061955847615480477
16170Fakulta veterinárního lékařství772624703559282266221220
16270Fakulta veter. hygieny a ekologie894839705666565460259259
17000Ostravská univerzita93357890631953552743255224932457
17110Lékařská fakulta1788148614131161492473415410
17200Fakulta sociálních studií419330402317159159157157
17250Filozofická fakulta1888159315551308742621591589
17310Přírodovědecká fakulta135711881102992512508512508
17450Pedagogická fakulta3556298325812130752746741736
17500Fakulta umění32731025924286847777
18000Univerzita Hradec Králové63765099462638152692231518061788
18440Pedagogická fakulta35692715267920851122980815806
18450Fakulta informatiky a managementu116210561007933814753512510
18460Filozofická fakulta1001740835628451397306305
18470Přírodovědecká fakulta644588553502305264173172
19000Slezská univerzita v Opavě44293982382234853477310722892265
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta11719811040888894816580574
19510Fakulta veřejných politik v Opavě135211011179955690618485479
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné16291623148414801616147510141012
19900Celoškolská pracoviště277277270270277270210208
21000České vysoké učení technické v Praze92917929731763555373468842084132
21110Fakulta stavební17811551139812241232992852849
21220Fakulta strojní619584613579432430363363
21230Fakulta elektrotechnická144712271161976737644581578
21240Fakulta informačních technologií1800144117851432822815744738
21260Fakulta dopravní499480453436370342262257
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská627627614614448436392381
21450Fakulta architektury698662620587337310296294
21460Fakulta biomedicínského inženýrství12478551056741539498406392
21900Celoškolská pracoviště573502564497456456312312
22000VŠ chemicko-technologická v Praze269626402052200419881564980978
22310Fakulta chemické technologie762760686685587533263263
22320Fakulta technologie ochrany prostředí1531531411411271185858
22330Fakulta potrav. a biochem. technologie882862813795672629323323
22340Fakulta chemicko-inženýrská570570516516430398218218
22900Celoškolská pracoviště329295329295172172118118
23000Západočeská univerzita v Plzni1169510471787571375881464835613513
23210Fakulta strojní546527504491441413329329
23220Fakulta elektrotechnická564556521513423420343343
23310Fakulta zdravotnických studií152011541145852558444312312
23320Fakulta právnická1237119211181076846779371363
23330Fakulta filozofická1363122110961001935794607602
23410Fakulta designu a umění L. Sutnara593591592590175175132132
23420Fakulta pedagogická32392703228618611121887641639
23510Fakulta ekonomická1865177613941330917721540536
23520Fakulta aplikovaných věd768751589577465383286286
24000Technická univerzita v Liberci49644486373933832871236718871868
24210Fakulta strojní382317380315317315275275
24220Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií273227264221175174143143
24310Ekonomická fakulta10281028773773676509395395
24410Fakulta textilní320298270253282244172169
24510Fakulta přír.-human. a pedagogická24152125187316441152966725717
24520Fakulta umění a architektury137821297537353131
24530Fakulta zdravotnických studií409409347347232216146146
25000Univerzita Pardubice56695005430338203121257719951989
25110Fakulta restaurování4943494317171717
25210Fakulta filozofická1027887789690442387302301
25310Fakulta chemicko-technologická760478644419478419269269
25410Fakulta ekonomicko-správní1796179613251325994746499498
25510Dopravní fakulta Jana Pernera891891780780677605485485
25520Fakulta zdravotnických studií786686661578301291269269
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky360224328199212187154154
26000Vysoké učení technické v Brně63316178531052134374389635083461
26110Fakulta stavební13141175111510121064941667662
26210Fakulta strojního inženýrství11411141971971883747742741
26220Fak. elektrotechniky a komunikač. tech.865863813812764734718705
26230Fakulta informačních technologií688688687687473473473473
26310Fakulta chemická534532451450532450302301
26410Fakulta architektury2812802812801341349191
26420Fakulta výtvarných umění40940040139655555050
26510Fakulta podnikatelská10461046981981447447447447
26900Celoškolská pracoviště5353535322221818
27000VŠ báňská -TU Ostrava65955513491242515073397035193417
27120Fakulta stavební690520588463520463341339
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství975766754642726617512496
27230Fakulta strojní888708760635693620525519
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky1254102510528531010842692683
27350Hornicko-geologická fakulta649579589543567534492488
27360Fak. metalurgie a materiál. inženýrství388381344341317287208205
27510Ekonomická fakulta17511534130211201240919749737
28000Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně79957632624959953689318428732848
28110Fakulta technologická1341134111861186923830702700
28120Fakulta managementu a ekonomiky1567156713521352623516516515
28130Fakulta multimediálních komunikací10428171022804175175174174
28140Fakulta aplikované informatiky895757713623530453406403
28150Fakulta humanitních studií2289228919321932765682613611
28160Fakulta logistiky a krizového řízení861861784784673603462458
31000Vysoká škola ekonomická v Praze71236103553248623304304425762546
31110Fakulta financí a účetnictví1175103211751032580580551551
31120Fakulta mezinárodních vztahů1390120913801205839837527527
31130Fakulta podnikohospodářská1897147018381423519517436436
31140Fakulta informatiky a statistiky12459801237973504504485485
31150Národohospodářská fakulta932928885883468462389388
31160Fakulta managementu v Jindř. Hradci484484468468394381188188
41000Česká zemědělská univerzita v Praze110109614836374446567551851245008
41110Provozně ekonomická fakulta32222661262621552371194914591451
41210Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.36363308277325401827143014851429
41310Technická fakulta847643774614610584550549
41320Fakulta lesnická a dřevařská1334133411801180770671669667
41330Fakulta životního prostředí1323115511751040757745752740
41340Fakulta tropického zemědělství19415518915182828181
41900Celoškolská pracoviště454358440350150146128127
43000Mendelova univerzita62475875471744663562287226492611
43110Provozně ekonomická fakulta21261968173116001134938885878
43210Agronomická fakulta1408140811291129802644620608
43310Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií638522579469299268234234
43410Lesnická a dřevařská fakulta11151090869853801636541538
43510Zahradnická fakulta544523444431422344273273
43900Celoškolská pracoviště a rektorát416364387342104989695
51000Akademie múzických umění v Praze1450118012071021216213200200
51110Hudební a taneční fakulta24420923420278786767
51210Divadelní fakulta64951451842572717070
51310Filmová a televizní fakulta55745750643166666363
52000Akademie výtvarných umění v Praze42839330427748484646
53000Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze63358863358873737171
54000Janáčkova akademie múzic. umění v Brně615505516435152147137132
54510Hudební fakulta15613214412278736964
54530Divadelní fakulta45937338031874746868
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava19581740172215821214115710691069
56000VŠTE v Českých Budějovicích27822782231723171549147511521148
60000všechny soukromé VŠ107459386980188108907843476107402
61000AMBIS vysoká škola, a.s.16461646164616461582158214281428
63000Vysoká škola hotelová v Praze 8514205492205205205170170
6D000University of New York in Prague7255685455545151
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů125125122122125122125122
6K000VŠ evropských a regionálních studií216144216144144144144144
6N000Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku4949434342363934
6P000VŠ TV a sportu Palestra316265314264265264176176
6Q000Vysoká škola NEWTON, a.s.607607605605520518512511
6R000Vysoká škola logistiky8181818181818181
6S000Vysoká škola zdravotnická733613676586549533383383
72000Vysoká škola obchodní v Praze162162161161162161162161
73000AKADEMIE STING4040404040404040
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.669669640640602581374372
76000Univerzita Jana Amose Komenského754485754485485485485485
78000Anglo-americká vysoká škola21212020201955
79000Pražská VŠ psychosociálních studií21915121815181816464
7C000Moravská vysoká škola Olomouc154154151151151148117116
7D000CEVRO institut, o.p.s.175175166166175166112112
7E000Unicorn Vysoká škola s.r.o.405315399312315312251250
7G000VŠ obchodní a hotelová5016471616161313
7J000Vysoká škola PRIGO, z.ú.30113011111199
7L000Prague City Vysoká Škola s.r.o.1111111111111010
7M000Archip s.r.o.55555544
7N000Vysoká škola aplikované psychologie109731087257575757
7P000ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.322322301301268250173173
7R000ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.2214211313131313
7S000VŠ podnikání a práva, a.s.12351235120512051235120511141102
7T000VŠ kreativní komunikace214176201168131125124123
7U000Vysoká škola finanční a správní, a.s.829601806600601600532532
7V000Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.960960947947960947842832

Zpět na hlavní stránku